Mönsterskydd

Ett mönsterskydd innebär att du genom detta erhåller en ensamrätt på din produkts form eller dess utseende. Genom Sveriges mönsterskyddslag är din produkt skyddad i max 25 år. För att du skall kunna ha kvar skyddet, måste du förnya det var femte år och för att du från början ska kunna få ett mönsterskydd, måste produktens utseende, mönster eller form vara helt ny.

Det är otroligt viktigt med mönsterskydd
Det är väldigt viktigt att ha sin produkt skyddad genom ett mönsterskydd för att ingen annan ska kunna kopiera mönstret och ta åt sig äran eller tjäna pengar på det. En patentbyrå har en oerhört stor erfarenhet när det gäller mönsterärenden och du som klient kan få hjälp med en mängd olika saker. Dessa är bland annat att du får en bedömning av dina möjligheter till att erhålla ett mönsterskydd för din produkt eller hjälp med olika konflikter som rör mönsterskydd.

Få hjälp med dina mönsterskyddsärenden
Att ha ett mönsterskydd för sin produkt är alltså otroligt viktigt när det gäller många saker och att få hjälp med mönsterskyddsärenden av en patentbyrå är verkligen till en stor hjälp för dig. Eftersom det kan uppstå konflikter kring mönsterskydd är det väldigt viktigt att ha en byrå som företräder och hjälper dig med detta. Ta chansen och få hjälp med mönsterskyddsärenden idag.